Založ si blog

Kurz bridžu Lekcia 8. Obrana. Štarty. Výnosy. Markovanie

Doteraz sme sa venovali hlavne licitácii. Dnes si povieme, ako efektívne brániť. Obrana je asi najťažšou zložkou bridžového umenia. V tejto lekcii preberieme markovanie a štartovanie.

Hlavnou výhodou obrany je, že má právo štartu a teda výhodu tempa. Či sa záväzok splní alebo spadne často záleží hlavne od štartu. Z toho čím vyštartujete, partner (ale aj hlavný hráč) usúdi, čo máte v liste. Pred štartom vyhodnoďte, ako prebiehala licitácia. Ak partner licitoval nejakú farbu, obvykle bude dobré štartovať do jeho farby, ak celý čas pasoval, treba zvážiť, ktoré farby licitovali súperi a pokiaľ nemáte vlastný prirodzený štart, často je dobré skúsiť štartovať do nelicitovanej farby. Ak máte v nejakej farbe AKxx…, štartujte kráľom, ak máte iný figúrový sled KQx…, QJx.., J10x…, štartujte najvyššou kartou. Z dubla štartujte najvyššou, spod figúry najnižšou.

Kým pri štarte a výnosoch hráme figúry zhora, pri pridávaní karty zo sekvencie dávame najnižšiu kartu sekvencie, teda ak máme QJ10x, pokiaľ vynášate, vynesiete Q, pokiaľ však farbu rozohral partner alebo súper, pridajte 10. V takom prípade partner bude vedieť, že môžete mať J alebo Q, ak by ste dali Q, tak u vás J môže vylúčiť a keď sa dostane do zdvihu a vaše J by bolo najvyššie, pravdepodobne do tejto farby nevynesie.

Aj pre obranu, aj pre hlavného hráča vo všeobecnosti platia dve zásady:

  • druhý dáva malú
  • tretí dáva veľkú

Tieto zásady porušte, len ak viete nájsť racionálny dôvod, prečo ich porušiť máte. Pre hlavného hráča týmto dôvodom môže byť:

  • ušetrenie vstupu do stola alebo do ruky
  • zachytenie zdvihu a dotromfovanie, aby sa zabezpečil proti prebitkom obrany

U obrancov dôvodom môže byť:

  • odblokovanie farby na vlastnej linke
  • zablokovanie vstupov na stôl
  • šetrenie vstupov partnera, ak je zrejmé, že ich bude potrebovať po vypracovaní farby

Štarty a prvé výnosy do ešte nehranej farby

Hlavnou výhodou obrany je výhoda tempa, keďže do prvého zdvihu vynáša obranca po ľavej ruke hlavného hráča (LHO). Pri štarte sa LHO rozhoduje na základe svojho listu a informácii, ktoré odzneli počas licitácie. Správne štartovať je jedno z najväčších umení obrany. Neraz porazenie záväzku je závislé od jediného porážajúceho štartu. Keď štartujete, musíte vyhodnotiť priebeh licitácie, ak súperi horko-ťažko došli do hry a vy máte málo bodov, väčšinu bodov obrany bude mať váš partner a treba štartovať tak, aby ste sa trafili do jeho dobrej farby, na druhej strane tak, aby ste mu nevyimpasovali figúru. Pokiaľ partner licitoval nejakú farbu, obvykle bude dobré štartovať do ním licitovanej farby, ak nič nelicitoval, bude dobré štartovať do nikým nelicitovanej farby. Ak viete, že body obrany sú približne vyrovnané, môžete štartovať na seba, čiže zo svojej dlhej farby.

AK Kx Qx Jx 10x
AKx Kxx Qxx Jxx 109x
AKxx Kxxx Qxxx Jxxx 10xxx
AKxxx KQ Qxxxx Jxxxx 10xxxx
AQx KQx QJ J10 xx
AQxx KQxx QJx J10x xxx
AQxxx KQxxx QJxx J10xx xxxx
AQJx KJ10 QJ10x J10xx xxxxx
AQJ10x KJ10x QJ10xx J10xxx Axxx

Vo všeobecnosti z dubla najvyššia, z trojlistu stredná, spod figúry malá, z vnútorného sledu najvyššia. Do partnerovej farby je obvykle dobré ísť najvyššou, ale z trojlistu a viaclistu s figúrou môže byť lepšie ísť malou. Tiež musíte zvážiť, či sa hrá tromfový, alebo beztromfový záväzok. Zo štyroch a viacerých blotiek druhá zhora. Tučne sú zobrazené štarty do farebného záväzku, podčiarknute do BT záväzku, ak je tam len tučne, tak platí aj pre BT záväzok.

Poznámka: Pri kombináciách AQx a AQxx som nič nevyznačil tučne, z takej kombinácie by som podľa možností radšej vôbec neštartoval, ak z toho predsa len musíte štartovať, tak štartujete podľa toho, či to bola alebo nebola partnerom licitovaná farba a čo licitovali súperi.

Existujú aj prepracovanejšie a komplikovanejšie spôsoby štartovania, ale pre začiatok by to malo stačiť.

Do farebného záväzku väčšinou nebude dobré štartovať spod esa alebo kráľa, ale čas od času to môže byť najlepší štart. Zatiaľ sa riaďte zásadou, Spod esa/kráľa sa vo farebnom záväzku neštartuje.

Markovanie

Ako obrancovia môžu legálnym spôsobom signalizovať, ktorú farbu má partner zahrať? Výhodou hlavného hráča je, že má pod kontrolou obidva listy svojej linky, obranca nevie presne čo má v liste jeho parter. Ako si možno odovzdať informáciu, čo má partner hrať, keď sa dostane do zdvihu?

Signalizácia pomocou pridania malej alebo veľkej karty

Keď partner otvorí nejakú farbu, môžete namarkovať, či sa vám farba páči, tým čo do zdvihu pridáte.

Prirodzené markovanie je veľká chcem, malá nechcem v tromfových záväzkoch a naopak v beztromfových. Keďže sa to hráčom zvykne pliesť, je väčšina párov dohodnutá na jednotnom markovaní, bez ohľadu na druh záväzku. V našom klube väčšina hráčov markuje malá chcem a veľká nechcem. Uvedené markovanie platí, ak vynášajúci partner zostáva na zdvihu alebo, ak zdvih, v čase keď kartu pridáva do zdvihu, patrí hlavnému hráčovi a neviete ho prevziať. Ak viete zdvih hlavnému hráčovi vziať, tak obvykle nič markovať nebudete, ale dáte efektívne najvyššiu kartu.

Partner vynesie K a vy máte A873, zo stola hocičo, pridajte 3. Ak budete mať 8763, pridajte 8. Pokiaľ štartoval napr. z KQ109, ak dáte 3, bude vo farbe pokračovať a hlavný hráč získa dva zdvihy na A i J. Ak budete mať vo farbe štartu xx, keď sa hrá farebný záväzok, dajte malú, ak sa hrá BT dajte veľkú. Vo farebnom záväzku máte šancu na získanie zdvihu prebitím. V BT zdvih určite nezískate a partner sa možno trafí do vašej farby, pričom, keď sa dostanete do zdvihu, farbu ktorou štartoval, môžete podohrať.

Markovanie počtu kariet

Keď farbu rozohráva hlavný hráč, pomocou malá/veľká či naopak, môžete partnerovi namarkovať, koľko kariet vo farbe máte. Zas záleží na dohode partnerov:

  • malá – nepárny počet
  • veľká – párny počet

ale môžete mať aj opačnú dohodu. Môže to byť dôležité, hlavne ak hlavný hráč zohráva BT a nemá vstup na stôl, kde má dlhú farbu. Vo farebnom záväzku to môže byť dôležité tiež, expertní hráči takto vedia dopočítať rozlohu partnera a hlavného hráča a zvoliť efektívne pokračovanie obrany. Pokiaľ informácie o počte neviete spracovať, bude lepšie počty nemarkovať, keďže vám to na obrane nepomôže a expertný hráč túto informáciu využije. Niekedy v budúcnosti, keď budete mať zvládnuté základy obrany si treba s partnerom dohodnúť aj markovanie počtov.

Nateraz počet kariet markovať nebudeme.

Markovanie pri nepriznaní farby

Keď hlavný hráč alebo partner zahrá farbu, ktorú už nemáte a zdvih nezabijete, môžete partnerovi signalizovať, preferenciu farby. Najjednoduchšie je markovať rovnako, ako pri rozohrávaní farby, takže, ak zahodíte malú kartu, túto farbu chcete, ak zahodíte veľkú kartu, túto farbu nechcete. Markovanie malou je jednoznačnejšie a partner keď sa dostane do zdvihu a nemá lepšie pokračovanie, túto farbu zahrá. Hlavne v BT záväzku však môže byť zahodená karta porážajúcim zdvihom, aj keby to bola dvojka, v takom prípade zahoďte vysokú kartu v inej farbe a partner by z priebehu zohrávky, toho čo vidí na stole a licitácie mal vedieť usúdiť, ktorú farbu má zahrať.

Lavinthal

Efektívnym spôsobom markovania je Lavinthal. Hlavný hráč hrá tretie kolo tromfov a vy už nemáte tromf. Farbu, ktorú zahodíte nechcete a podľa toho, čo zahodíte, hovoríte: ak ste zahrali malúHraj do nižšej farby, ak ste zahrali veľkú Hraj do vyššej farby.

Príklad: Tromfy sú piky, ak zahodíte 9 károvú, partnerovi markujete: Zahraj srdce, ak zahodíte 2 károvú, partnerovi markujete Zahraj tref.

Lavinthal môžete použiť aj v iných situáciách, napríklad, partner štartoval esom srdcovým, tromfy sú piky a na stole bol singel srdcový. Tromfy vylúčime a zostávajú nám dve farby: trefy a kára. Keď do zdvihu pridáte malé srdce signalizujete – Hraj tref, ak pridáte veľké srdce – Hraj káro. Ak pridáte strednú kartu, vravíte – partner rob čo môžeš, nemám žiadnu preferenciu farby.

Podobne môžete Lavinthal použiť, ak partner štartoval esom, na stole je v tejto farbe KQJx, ak zahodíte malú kartu, asi nemarkujete Partner pokračuj , ale markujete Partner zahraj do nižšej farby pričom sú tromfy vylúčené.

Lavinthal môžete použiť, aj pomocou tromfov. Keď hlavný hráč tromfuje, tak je prirodzené pridávať tromfy zdola, teda ak máte v tromfoch napr. 754, viete, že na ne určite nespravíte zdvih. Keď tromfuje hlavný hráč a najprv zahodíte 7 a potom 4, je to lavinthal, ukazuje na vyššiu z farieb, ktoré prichádzajú do úvahy. Keď pridáte 4, tak to nemusí byť marka na nižšiu farbu, ale ak postupne pridáte 475, tak ste tú nižšiu farbu namarkovali.

Ktoré karty sú malé a ktoré veľké?

Od 7 vyššie veľké, od 5 nižšie malé a 6 je neutrálna. Niekedy však vašou najnižšou kartou môže byť 7 či vyššia karta alebo naopak, vaša najvyššia je 5. Takže čas od času partner váš signál nemusí pochopiť, mal by však zhodnotiť karty ktoré má v ruke a ktoré vidí na stole a ktoré zahral hlavný hráč. Ak vidí 6542 a hlavný hráč pridal 3, tak by mal vedieť, že vaša 7 bola malá. Marku viete dokončiť, pokiaľ máte príležitosť ešte nejakú kartu zahodiť. Ak ste najprv dali 7 a potom vyššiu, 7 bola malá a farbu chcete, ak ste po 7 dali nižšiu, 7 bola veľká.

Ako hlavný hráč môže obrancom sťažiť markovanie?

Vo vyššie uvedenom prípade, ak by hlavný hráč namiesto 3 pridal do zdvihu 8, tak LHO by nevedel naisto, či 7 bola malá alebo veľká, s veľkou pravdepodobnosťou by ju vyhodnotil ako veľkú a možno by pokračoval inou farbou.

Partnerovi markujte len to, čo potrebuje vedieť, keďže hlavný hráč sa vás má právo spýtať, ako markujete a tak každá marka je informáciou nielen pre partnera, ale aj pre hlavného hráča. Expertní hráči vedia informácie, ktoré si obrancovia vymenia pomocou mariek lepšie vyhodnotiť, než oni a tak namiesto toho, aby vám marky pomohli záväzok poraziť, pomôžu hlavnému hráčovi sa zorientovať a záväzok splniť.

Falošné markovanie

V prvom rade sa musíte naučiť markovať v súlade s tým, čo v liste máte, aj za cenu potrnciálneho odovzdania ifnromácie hlavnému hráčovi. Časom prídete nato, kedy je dobré pri markovaní klamať. Ak sa dá robiť impas na obidve strany, tak netreba markovať vôbec, alebo markovať, že figúru máte vy, hoci ju nemáte. Ak má figúru partner, mal by vedieť, že vy v danej farbe nič nemáte, ale hlavný hráč sa na základe toho môže nesprávne rozhodnúť. Na podobné finty zatiaľ máte čas, ak sa v rozdaní vyskytne takáto príležitosť, po jeho odohraní vás na to upozorním. Podobne môžete markovať, že farbu nechcete, ak viete, že sa partner už nedostane do zdvihu. Hlavný hráč vás však do zdvihu na základe falošnej marky možno pustí sám.

Čo hrať z pravej strany a z ľavej strany stola?

Pri štarte sa často musíte rozhodovať naslepo, po vyložení stolíka získate oveľa lepšiu predstavu o rozdaní. Ak ste sa dostali do zdvihu a nemáte iné indície, čo máte zahrať, z pravej strany stola hrajte do silného stola, hlavne ak sú tam impasové alebo expasové možnosti. Z ľavej strany stola hrajte do slabej farby stola. Ak sa hrá beztromfový záväzok a na stole je dlhá ešte nevypracovaná farba, je vhodné vyrážať bočné vstupy na stôl. Nebojte sa odovzdať súperovi zdvih na kartu na ktorú určite zdvih získa, ak máte nádej, že za tento zdvih získa zdvih či dokonca zdvihy vaša linka. Ak hrozí, že hlavný hrač bude na stole zabíjať krátku farbu, tromfujte, vo všeobecnosti je úlohou hlavného hráča vytromfovať.

Prvá slovenská bridžová liga 2019

28.10.2019

Od piatku do nedele sa v Košiciach hrala jesenná fáza I. slovenskej bridžovej ligy. Hral som za družstvo KBK Košice. Po jarnej fáze sme boli na druhom mieste so stratou 0,92 VP na prvé družstvo viac »

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v bridži 2019

01.10.2019

Od 27.9. do 29.9.2019 sa v Poprade konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v súťažnom bridži. V piatok poobede a v sobotu doobeda sa konala súťaž družstiev. Oproti minulým rokom výrazne viac »

Slovboj 2

16.09.2019

Hoci pôvodný článok Slovboj mal pomerne veľa lajkov, málokomu sa podarilo hru nainštalovať na svoj mobil alebo tablet. Medzičasom som hru publikoval na Google Play, takže by už nemali byť problémy viac »

04-volby-majer

O voľbu poštou požiadalo doposiaľ zhruba 750 Slovákov žijúcich v zahraničí

14.12.2019 10:05

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr do 10. januára 2020.

Kyberútok / počítač /

V New Orleanse vyhlásili po kybernetickom útoku stav ohrozenia

14.12.2019 09:18

Boli zaznamenané pokusy o tzv. phishing a iné podozrivé aktivity, čo si vyžiadalo preventívne odstavenie serverov a všetkých počítačov patriacich samospráve.

počasie, vietor, zima

Dnes ešte sneh, na budúci týždeň +10 stupňov

14.12.2019 09:00

Počasie sa začalo meniť už vo štvrtok popoludní. V druhej polovici víkendu sa však bude meniť opäť.

OSN, summit, klimatický, trump

OSN predĺžila mandát úradu na pomoc palestínskym utečencom

14.12.2019 08:29

Pokračovanie činnosti tohto úradu podporilo v hlasovaní 169 členov Valného zhromaždenia OSN.

Tibor Menyhért

Tak dlho sa hádali na maličkostiach, až z toho bola veličkosť

Štatistiky blogu

Počet článkov: 148
Celková čítanosť: 235524x
Priemerná čítanosť článkov: 1591x

Autor blogu

Kategórie