Založ si blog

Kurz bridžu. Lekcia 10. Otvorenie 2 trefy. Slemová dražba

Otvorenie 2♣

S 22+ FB alebo 4 stratové zdvihmy, otvoríme 2♣. Otvorenie 2♣ je jediné otvorenie, ktoré nesmieme odpasovať, aj keby sme mali 0 FB. Partner môže mať sám na ruke celú hru. Ako pokračuje licitácia po tomto otvorení?

Odpoveď 2♦ V závislosti od dohody partnerov je to buď „waiting“ vyčkávacia hláška, ktorou dávame partnerovi priestor, aby popísal svoj list alebo je to „negat“, negatívna odpoveď Mám slabý list. Waiting obsahuje aj tento slabý list.

Po odpovedi 2♦ otvárajúci, ak má 5 list, ukáže na najbližšom stupni, poprípade skočí na celú hru. Ak 5 list nemá, povie 2BT (s pravidelným listom a lacným 5 listom môže tiež povedať 2BT), poprípade s veľmi silným listom 3BT (25-27 FB).

Po rebide 2BT sa licituje rovnako, ako po otvorení 2BT – Stayman, transfery, odpovedajúci si musí uvedomiť, že otvárajúci má 22 až 24 FB. Odpoveď 2BT môže byť odpasovaná s 0-2(3) FB a listom nevhodným na transfer alebo Stayman.

Odpoveď 2♥/♠ a 3♣/♦ V licitovanej farbe aspoň 5 list, aspoň (7)8 FB, ak je ich len sedem, tak vo farbe odpovede je AK alebo AQ alebo KQ. Ak je tých bodov viac je vhodné, ak v tejto farbe máte aspoň A, K alebo QJ.

Poznámka: pokiaľ sa hrá waiting, namiesto 3♦ môžno dražiť 2♦, ušetrí sa licitačný priestor v prípade, že partner má iný 5 list, inak by ho vedel ukázať až na štvrtom stupni. 

Odpoveď 2BT Pokiaľ 2♦ nie je waiting, tak od 8 bodov s pravidelnou rozlohou bez 5 listu povieme 2BT. Odporúčam hrať waiting, inak má otvárajúci problém s ukázaním päťlistu, niektorí to riešia tak, že hrajú Stayman a transfery, ale to je proti filozofii týchto konvencií, keďže silný list príde na stôl.

Čo licituje otvárajúci na kladnú odpoveď?

Po kladnej odpovedi je celá hra presadená a je veľmi pravdepodobné, že možno uhrať slem. Ak má fit, môže farbu sfitovať, môže napriek fitu ukázať vlastný 5 list, hlavne, ak farba odpovedajúceho bola lacná a otvárajúci má drahý 5 list.

Rebidy po odpovedi 2♦

Rebid 2♥

Aspoň 5 list, nemá 5 list pikový, môže mať lacný päťlist, neupresnená sila, odpovedajúci sa musí ešte aspoň raz ozvať.

2. odpoveď

S fitom:

3♥ Aspoň trojlisté srdcia, náznak záujmu o slem.

4♥ Aspoň trojlisté srdcia, slabosť, môže mať aj 0 FB.

4BT Otázka na esá. Odporúčam obvykle dražiť cez 3♥  a na esá sa spýta otvárajúci.

Bez fitu:

Odpovedajúci ukáže svoju najvyššiu 5 listú farbu, inak ukáže svoj najbližší štvorlist (44 piky-kára alebo piky-trefy draží 2♠, trefy-kára 3 ) Po odpovedi 2♠ otvárajúci s pikovým fitom (štvorlist) zvýši na 3♠ prípadne skočí na 4♠, skok nedoporučujem alebo by mal ukazovať minimum otvorenia. Ak štvorlist pikový nemá a má ďalší 4 list, ukáže ho na treťom stupni, inak draží 2BT alebo 3BT (v tomto prípade je skok silnejší a 2BT môže odpovedajúci odpasovať).

Rebid 2♠

Aspoň 5 list, môže mať 5 list srdcový alebo lacný, neupresnená sila.

2. odpoveď

S fitom:

3♠ Aspoň trojlisté piky, náznak záujmu o slem.

4♠ Aspoň trojlisté piky, slabosť, môže mať aj 0 FB.

Bez fitu:

Draží sa rovnako, ako po rebide 2♥

Rebid 3♣

Aspoň 5 list, s pravidelnou rozlohou a minimom otvorenia odporúčam dražiť 2BT.

2. odpoveď

S fitom: Pokiaľ má odpovedajúci drahý 4 list, mal by ho ukázať, ak má oba, draží najskôr srdcia. Ak drahý štvorlist nemá a nemá slemové ambície, môže dražiť 3♦  výnimočne aj s trojlistom, alebo 3BT (doporučujem snažiť sa dražiť tak, aby 3BT zohrával otvárajúci) prípadne skočiť na 5♣. Hláška 4♣ by mala ukazovať slemové ambície.

Rebidy po odpovedi 2♥

S fitom: 3♥ – partner môže začať cuebidovať alebo sa spýtať na esá.

3♠ – splinter, implicitné sfitovanie farby, záujem o slem, partner môže cuebidovať alebo sa  spýtať na esá.

4♣/♦ – splinter

4♥ – zbytočne plytvanie licitačného priestoru, mohlo by to byť minimum otvorenia. Odporúčam dražiť cez 3♥.

4BT – otázka na esá. Dražba by mala byť vedená tak, že sa opýta ten kto bude zohrávať, ale môže byť

Bez fitu: 2♠ – aspoň 4 list pikový

2BT – bez 4 listu pikového, pravidelná rozloha, môže byť krátkosť v srdciach, aj šiken, vtedy by som ale oporučoval ukázať lacný 5 list

3♣ – aspoň 4 list, obvykle 5 list, inak by dražil 2BT

3♦ – aspoň 4 list, obvykle 5 list, inak by dražil 2BT

Rebidy po odpovedi 2♠

S fitom: Ako po odpovedi 2♥, len všade tam, kde bolo srdce bude pik. Skok na 4♥ by mal byť splinter, ale treba to mať s partnerom dohodnuté, inak nám to môže odpasovať, mysliac si, že máme 6 listé srdcia.

Bez fitu: Ako po odpovedi 2♥

Rebidy po odpovedi 3♣

Hlášky 3♦/♥/♠ ukazujú najmenej 4 list, päťlist ukážeme v ďalšom kole ich opakovaním, alebo dražbou 4♥ po rebide 3♠.

Slemová dražba

Keď z bodovej bilancie zistíme dostatok bodov na dražbu slemu, mali by byť k dispozícii prostriedky, pomocou ktorých zistíme, či slem má reálnu šancu. Základným a najpoužívanejším prostriedkom je otázka na esá. Existuje viacero spôsobov, ako sa na esá spýtať a ako na ne odpovedať. Aby som vás neplietol uvedieme si iba v súčasnosti najpoužívanejšiu metódu.

RKC alebo Rímsky Blackwood

RKC je skratka Roman Key Cards. Ak sme našli fit, kľúčové karty sú esá, tromfový kráľ a tromfová dáma. Tromfový kráľ je piate eso. Keď sme farbu sfitovali, hláška 4BT je otázka na esá. Niektoré odpovede sú dvojznačné:

5♣ – 03, 5♦ – 14, 5♥ – 2 esá bez tromfovej dámy, 5♠ – 2 esá s tromfovou dámou

Z počtu es a bodov, ktoré máme v ruke, a z minima bodov, ktoré partner musí mať, možno odvodiť koľko es má. Ak si nie sme istí, či má vyšší počet es, môžeme sa po jeho odpovedi vrátiť na uzhodnenú farbu a keď partner mal tri či štyri esá, má doraziť do malého slemu. Pozor! Ten kto sa na esá pýta, by mal mať aspoň jedno, inak toto dorazenie s vyšším počtom es nemôže fungovať.

Otázka na tromfovú dámu

Pokiaľ odpoveď nič nehovorila o tromfovej dáme, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu, je otázkou na tromfovú dámu. Pokiaľ odpovedajúci tromfovú dámu má, zároveň ukáže, koľko má kráľov:

najbližšia hláška – nemám tromfovú dámu 2. najbližšia – mám tromfovú dámu, nemám kráľa 3- nabližšia – mám tromfovú dámu a jedného kráľa

Každá ďalšia hláška v poradí hovorí o kráľovi navyše.

Otázka na kráľa

Ak odpoveď na esá informovala o vlastnení-nevlastnení tromfovej dámy, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu je otázkou na kráľov. Odpovede sú podľa rovnakej schémy: najbližšia hláška – 0 kráľov, druhá najbližšia – 1 kráľ, atď. Pokiaľ najbližšiu hlášku preskočíme a zadražíme 5BT – chceme dražbu vypnúť. Pozor! Poniektorí starši hráči dražia 5 BT ako otázku na kráľov.

Farba môže byť sfitovaná explicitne alebo implicitne. Explicitné sfitovanie farby je napríklad 1♠-3♠. Implicitne sfitujeme farbu priamou otázkou na esá: 1♠-4BT. Existujú aj iné implicitné sfitovania farby.

Príklad

1♠ – 3♠ Fit pikový, dostatok KB na tretí stupeň pri minime partnera.
4BT – 5♦ Otázka na esá, nech má otvárajúci 3 esá a tromfového kráľa, odpovedajúci má 1 eso.
5♥ – 6♣ Otázka na tromfovú dámu. Mám tromfovú dámu a jedného kráľa.
7♠ Konečný záväzok

Ak by ten čo sa začal pýtať na esá dražil  5♠ namiesto 5♥ – je to do pasu, usúdil, že máte jedno eso a na slem to nestačí. Ak by vaša odpoveď na esá bola 5♣, teoreticky môžete mať dve esá a tromfového kráľa, v takom prípade by ste mali zadražiť 6♠. Viacej es od vás nemohol chcieť, keďže váš skok na 3♠ bol limitovaný a s jeho minimom pasovateľný. Ak mu tri esá nestačia, tak sa o slem vôbec nemal pokúšať.

Cuebidy

Do slemu možno dôjsť aj pomocou cuebidovania. Po sfitovaní farby partneri ukazujú kontroly prvého a druhého kola v jednotlivých farbách.

Príklad

1♠ – 2BT Fit pikový, aspoň 13 FB, hra je presadená
3♦ – mám záujem o slem, mám kontrolu 1. alebo 2. kola v kárach, nemám kontrolu v trefoch

Odpovedajúci, ak nekontroluje trefy povie 4♠. Ak ich kontroluje a kontroluje srdcia povie 3♥, ak srdcia nekontroluje, hláškou 3♠ – implicitne ukáže, že trefy kontroluje, inak by skočil na 4♠, trefovú kontrolu môže ukázať aj explicitne hláškou 4♣.

Odpovedajúci sa na základe vlastného listu po 3♦ môže rovno spýtať na esá. Pokiaľ sa dá, je vhodné viesť licitáciu tak, aby obrana nevidela karty toho, kto sa vypytoval, ale toho, o kom  informácie mali a ktoré uvidia na stole.

Invit do slemu

Nehospodárny skok na piaty stupeň v drahej farbe by mal ukazovať slemové ambície. Niektorí to hrajú ako invit do malého slemu, iní ako Malý slem je presadený, invitujem do veľkého slemu. Partner s minimom povie 6 v uzhodnenej farbe, s rezervou 7. Osobne dávam prednosť dražbe cez cuebidy a otázku na esá.

Iný invit do slemu je po otvorení 1BT alebo 2BT. Vtedy nehospodárny skok na 4BT nie je otázkou na esá, ale invitom. Partner, mám pomerne veľa bodov, ak máš maximum otvorenia povedz 6BT. Otázkou na esá je po otvorení 1BT alebo 2BT hláška 4♣ zvaná Gerber, nemáme uzhodnenú farbu, takže sú len štyri esá a odpovede sú: 4♦ – 0 es, 4♥ – 1 eso, 4♠ – 2 esá, 4BT – 3 esá a 5♣ – 4 esá. Najbližšia hláška po odpovedi, okrem návratu na BT záväzok je otázkou na krále.

Kedy invitovať a kedy použiť Gerber? So silnejším listom použite Gerber. Použijete ho s listom, o ktorom ste presvedčení, že malý slem ide, či má veľkú šancu aj pri minime partnera a chcete vyšetriť veľký slem.

Splinter

Implicitné sfitovanie partnerovej farby, ukázanie krátkosti v draženej farbe, záujem o slem, ak má partner výraznejšiu rezervu. Draží sa obvykle po otvorení v drahej farbe. Ak otvorenie bolo 1♥ skoky na 3♠, 4♣, 4♦ ukazujú krátkosť v draženej farbe, fit vo farbe otvorenia, dostatok komplexných bodov na celú hru a nádej na malý slem. Keďže hlášku 2BT máme rezervovanú na fit a 13+ FB, hlášku splinter použijeme s najviac 12 FB, minimum môže byť aj nula FB, ale potom by to musel byť aspoň 5 listý fit s krátkosťou v dvoch farbách. Spliner použijeme, ak pri partnerovom minime narátame aspoň 30 komplexných bodov.

Ak otvorenie bolo 1♠, skoky na 3♥, 4♣, 4♦ sú splinter. Inak dražba prebieha rovnako, ako po otvorení 1♥.

Kedy sa má krátkosť partnerovi páčiť? Pokiaľ partner vo farbe splintera nemá žiadne body v najhoršom prípade, ak tam má eso, tak s bodovou rezervou sa môže pokúsiť o slem. Ak má v draženej farbe body, tak aj keď bude mať bodovo silný list 16-17 FB, mal by sa vrátiť na farbu otvorenia, čím povie Nemám záujem o slem.

Ako prejaví otvárajúci záujem o slem? Buď začne cuebidovať alebo sa spýta na esá alebo skočí na malý slem.

Slovníček

Stratové zdvihy (SZ) – v každej farbe rátame najviac s tromi stratovými zdvihmy. Ak mám vo farbe Ax, v tejto farbe mám jeden SZ, ak mám AKx, tiež mám jeden stratový dvih, ak mám AQJ, počítame to ako pol stratového zdvihu, aj keď partner nemá kráľa v tejto farbe, je 50% šanca, že kráľ sedí na správnom mieste.

Waiting – vyčkávacia hláška, ktorá umožňuje partnerovi dolicitovať  silu a rozlohu, v systéme SAYC môže byť hláškou waiting hláška 2♦ po otvorení 2♣

Negat – hláška, ktorá vraví, partner mám veľmi slabý list, dražím preto, lebo som sforsovaný aspoň na jedno kolo. V SAYC je hláškou negat hláška 2♦ po otvorení 2♣. Môže byť zároveň aj waitingom. V minulosti bola negatom hláška na najbližšom možnom stupienku po kontre partnera, v súčasnosti takto u nás takmer nikto nedraží. Hlášky waiting i negat sú umelé hlášky, nehovoria nič o licitovanej farbe a musia sa alertovať.

Rebid – druhá hláška otvárajúceho

Nehospodárny skok – ak zadražím skokom celú hru aspoň o stupeň vyššie, než je minimálna úroveň celej hry v danom druhu záväzku, je to na prvý pohľad nehospodárny/nelogický skok, zbytočne spevňujem záväzok. Je to ukázanie slemových ambícií, kde som z bilancie spočítal, že pri minime partnera tam toľko zdvihov bude a on by mal doraziť do slemu, ak má rezervu.

Svätorečenie lotra

16.06.2020

Mnohonásobne trestaný Floyd, ktorý v minulosti pri lúpežnom prepadnutí mieril pištoľou na brucho tehotnej ženy, zaplatil v obchode falošnou bankovkou. Keď si to predavačka všimla, privolala políciu. Pri zatýkaní Floyd kládol odpor, policajti naň použili príslušné chvaty a keď sa ho podarilo spacifikovať, policajt ho kolenom pritláčal k vozovke. Potiaľ by bolo všetko [...]

Nedeľný predaj 4. Výsledky prieskumu

02.06.2020

Môjho prieskumu názorov o zákaze nedeľného predaja sa zúčastnilo 582 respondentov. Z toho 59,8% mužov a 40,2% žien. Vekové zloženie bolo výrazne posunuté k dôchodkovému veku: Do 20 rokov iba 1,5%, 21-30 iba 2,2%, 31-40 bolo 7,9%, 41-50 bolo 14,8%.,51-60 bolo 22%, 61-70 bolo 36,1% a 70 a viac 15,5%. Odráža to pravdepodobne vekové zloženie čitateľov Pravdy a vyššiu motiváciu [...]

Zákaz nedeľného predaja 3. Prieskumy 2Muse a Focus

28.05.2020

Môj dotazník k zákazu nedeľného predaja bude prístupný ešte vyše 36 hodín. Uzavretý bude v piatok o polnoci. Zatiaľ ho vyplnilo 518 respondentov, noví už takmer nepribúdajú, ale nechám ho dobehnúť, ako som pôvodne naplánoval. Dotazník Medzičasom agentúra Focus zverejnila svoj prieskum. Zaujímavosťou oboch prieskumov je, že agentúry nezverejnili (aspoň ja som to nikde [...]

koronavírus, testovanie, Orava, certifikát, COVID-19

Vládna vyhláška nestačí, aby sa mohli kontrolovať certifikáty

31.10.2020 14:42

Úrad pre ochranu osobných údajov v predbežnom stanovisku nepovažuje vládnu vyhlášku za dostatočný právny základ na kontrolu certifikátov.

Nice

Polícia zadržala v súvislosti s útokom v Nice tretieho podozrivého

31.10.2020 12:57

Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku viackrát postrelila a zadržala.

Celoplošné testovanie / Trenčinaske Teplice /

Do testovania v Trenčianskych Tepliciach sa zapojila primátorka, jej dcéra, aj dron

31.10.2020 12:13

Mesto vytiahlo do boja proti dlhým radám silný tromf - dron.

Soňa Belanská, Ide o pravdu

Psychiatrička Belanská v Ide o pravdu: Čaputová komunikuje pokojne, vláda zmätočne

31.10.2020 12:00

Komunikácia nariadení a zákazov je pri pandémii kľúčová. „Ak nedostávame odpovede na otázky, začína narastať nervozita,“ povedala psychiatrička Soňa Belanská.

Tibor Menyhért

Tak dlho sa hádali na maličkostiach, až z toho bola veličkosť

Štatistiky blogu

Počet článkov: 156
Celková čítanosť: 319082x
Priemerná čítanosť článkov: 2045x

Autor blogu

Kategórie