Založ si blog

Kurz bridžu. 2. lekcia. Bodovanie. Sila listu

Bodovanie

Zjednodušené bodovanie z úvodnej lekcie

Ak sa záväzok splnil 50 bodov za splnenie záväzku a 30 bodov za každý získaný zdvih nad knihou, čiže za 7. a každý ďalší.
Ak sa hral s kontrou vyššie uvedené krát 2, s rekontrou krát 4.
Ak sa spadol -50 bodov za každý pád.
S kontrou vyššie uvedené krát 2 s rekontrou krát 4.

Skutočné bodovanie

Ak by sa v bridži výsledky bodovali tak, ako som uviedol v zjednodušenom bodovaní, bola by to zaujímavá hra, ale po čase by nás začala nudiť. Obvykle by zohrávala linka, ktorá má lepšie karty a väčšinou by svoj záväzok plnila. Na vyššie stupne by sa hráči v dražbe dostali, len ak by ich tam súperi vytlačili. Chcelo by to bodovanie nejako doplniť, aby hráči s výrazne lepšími kartami dobrovoľne dražili na vyšších a vyšších stupňoch aj za cenu rizika, že z privysokého záväzku spadnú. Skutočné bodovanie záväzkov je nasledujúce:

Bodovanie v závislosti od toho či je linka v prvej alebo v druhej hre

Bridový stolík, v strede je board, všetci v prvej hre, v rohoch sú licitačné krabice, vodorovne s hranami stola ležia licitačné kartičky s priebehom dražby. Budú sa zohrávať 4 piky.

V ktorej hre sa linka nachádza je zobrazené na obale (boarde) rozdania. Prvá hra je vyznačené zelenou alebo čiernou farbou a druhá červenou farbou. V závislosti od toho, či je linka v prvej hre sa menia odmeny za splnenie záväzku a tresty za jeho nesplnenie. V prvej hre sú nižšie v druhej vyššie. V ďalšom text je výška prémie za splnenie záväzku v závislosti od hry vyznačená v tvare xx/yy, kde číslo pred lomítkom je prvá hra, za lomítkom druhá hra. Na obrázku vľavo je linka NS v prvej a linke EW v druhej hre.

Bodovanie podľa druhu záväzku

 • lacná farba ♦♣ : každý stupeň záväzku a každý nadzdvih 20 bodov
 • drahá farba ♠♥: každý stupeň záväzku a každý nadzdvih 30 bodov
 • bez tromfa: prvý stupeň 40 bodov, každý ďalší stupeň záväzku a každý nadzdvih 30 bodov

Ak bol záväzok kontrovaný a splnený, body za vydražené stupne sa zdvojnásobujú, za každý nadzdvih sa v prvej hre pripočíta 100 bodov, v druhej 200 bodov bez ohľadu na druh záväzku. Ak sa hralo s rekontrou, body za vydražené stupne sa násobia 4, za každý nadzdvih sa v prvej hre pripočíta 200 bodov, v druhej 400 bodov bez ohľadu na druh záväzku.

Kategórie záväzkov

 • Čiastočný záväzok – súčet bodov za vydražené stupne záväzku je menší ako 100, prémia za splnenie 50 bodov
 • Celoherný záväzok – súčet bodov za vydražené stupne záväzku je aspoň 100, prémia za splnenie 300/500 bodov
 • Malý slem – záväzok na 6 stupni, prémia 500/750 bodov plus prémia za hru
 • Veľký slem – záväzok na 7 stupni, prémia 1000/1500 bodov plus prémia za hru

Ak sa záväzok spadol:

 • Bez kontry: 1. hra: každý pád 50 bodov 2. hra: každý pád 100 bodov
 • S kontrou:
  • 1. hra: 1. pád 100 bodov, 2. a 3. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
  • 2. hra: 1. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
 • S rekontrou: dvojnásobok oproti pádom s kontrou

Okrem toho za splnený záväzok s kontrou je navyše prémia 50 bodov a rekontrovaný 100 bodov.

Ak boli záväzky na danom stupni licitované a splnené, získame:

Stupeň BT ♠/♥ ♦/♣ BT X ♠/♥ X ♦/♣ X BT XX ♠/♥ XX ♦/♣ XX
1 90/90 80/90 70/70 180/180 160/160 140/140 560/760 520/720 230/230
2 120/120 110/110 90/90 490/690 470/670 180/180 680/880 640/840 560/760
3 400/600 140/140 110/110 550/750 530/730 470/670 800/1000 760/960 640/840
4 430/630 420/620 130/130 610/810 590/790 510/710 920/1120 880/1080 720/920
5 460/660 450/650 400/600 670/870 650/850 550/750 1040/1240 1000/1200 800/1000
6 990/1440 980/1430 920/1370 1230/1680 1210/1660 1090/1540 1660/2110 1620/2070 1380/1830
7 1520/2220 1510/2210 1440/2140 1790/2490 1770/2470 1630/2330 2280/2980 2240/2940 1960/2660

 

Kalkulačka na výpočet bodovania záväzkov

Príklady pre výpočet bodov

Nech linka, ktorá vydražila záväzok je v prvej hre.

 • licitovali 3♠ a spravili 10 zdvihov – 4×30 je 120, prémia za hru im neprislúcha, lebo licitovali iba 3 a 3×30 je 90. Dostanú 170 bodov=4×30+50 za splnenie čiastočného záväzku
 • licitovali 4♠ a spravili 10 zdvihov – 4×30 je 120 + 300 prémia za celú hru, spolu 420 bodov.
 • licitovali 4♠ a spravili 9 zdvihov – súper získa 50 bodov, z pohľadu linky, ktorá záväzok vydražila -50 bodov.
 • licitovali 2♠X – a uhrali 9 zdvihov, 2x30x2 je 120+300 bodov prémia za celú hru+50 bodov za splnenie záväzku s kontrou+nadzdvih 100, spolu 570 bodov. X predstavuje kontru.

Hodnotenie sily listu – figúrové body

Používal som termín pekný list alebo silný list, pričom vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý som ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Dnes si zavedieme nejaké meradlo toho, nakoľko je list silný.

Čo je zdrojom zdvihov?

Karty sú hierarchicky usporiadané, takže sila esa je väčšia, než sila kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď.

 • Eso takmer vždy získa zdvih, okrem prípadu, že nám ho súper zabije.
 • Kráľ získa zdvih: ak je istený esom, či už vo vlastnom liste, alebo v liste partnera alebo, ak je za esom súpera, takže v BT záväzku získa zdvih aspoň ¾ rozdaní, vo farebnom o čosi menej často.
 • Dáma získa zdvih, ak je chránená Esom a Kráľom, alebo ak je aspoň tretia a je za esom a kráľom súpera. Tiež získa zdvih, ak si súperi eso a kráľa odtiahli a nezabijú ju tromfom.
 • Jack získa zdvih, ak je štvrtý a je chránený nejakou vyššou figúrou alebo ak je napríklad v konfigurácii KJx a súper pred vami má AQx.

Z uvedeného vidno, že je stále menšia a menšia pravdepodobnosť získania zdvihu na menšiu a menšiu kartu, pre dvojku je táto pravdepodobnosť takmer zanedbateľná, je oveľa menšia než 1/52. Dvojka získa zdvih, len ak je tromfom a v nejakom zdvihu ňou zabijeme alebo ak sa nám ju podarilo vypracovať, čiže sme mali aspoň štyri karty v jej farbe a všetky ostatné karty farby už boli odohrané.

 • Ďalším zdrojom zdvihov sú tromfy, či už pri zabíjaní alebo po vypracovaní.
 • Ďalším zdrojom zdvihov sú vypracované karty dlhých farieb.

Figúrové body

Keďže pravdepodobnosť získania zdvihu na karty nižšej a nižšej hodnoty prudko klesá, možno hodnotenie sily listu v prvom priblížení výrazne zjednodušiť a pri hodnotení sily listu brať do úvahy iba figúry, teda iba AKQJ.

V súčasnosti je najrozšírenejšie nasledujúce hodnotenie sily listu:

Hodnotia sa len figúry a to takzvanými figúrovými bodmi (FB, angl. skratka HCP):

 • Eso – 4 body
 • Kráľ – 3 body
 • Dáma – 2 body
 • Jack – 1 bod

Spolu je v každej farbe 10 figúrových bodov a keďže sú 4 farby, tak celkovo je v každom rozdaní 40 figúrových bodov. Hráči sú tiež štyria, na každého hráča pripadá priemerne 10 figúrových bodov. Čiže, ak máte práve 10 figúrových bodov, máte priemerný list, ak ich máte viac než 10, máte nadpriemerný list a keď ich máte menej, máte podpriemerný list.

Otvárať licitáciu by ste mali s nadpriemerným listom, čiže aspoň s 11 bodmi, pričom odporúčam otvárať, keď ich máte aspoň 12 a zasahovať do licitácie môžete aj s o niečo menej bodmi, ale prípadná figúrová slabosť by mala byť nahradená tromfovou dĺžkou.

Empirická skúsenosť (ale aj jednoduchá matematika 40/13≈3) ukazuje, že v beztromfovom záväzku treba na jeden zdvih 3 figúrové body, vo farebnom záväzku, ako sme vyššie diskutovali, možno získať zdvihy aj na dlhé tromfy, takže obvykle na štvrtý a piaty tromf zdvih získate, preto počet potenciálnych zdvihov listu môžete odhadnúť na FB/3+(PT-3), kde FB sú figúrové body a PT je počet tromfov. Z týchto jednoduchých počtov vidno, že aj keď budete mať 12 bodový list a 5 listú farbu, ktorá sa stane tromfovou, ak by vám partner nič nepriniesol, štatisticky spravíte 12/3=4, 5-3=2, teda spolu 6 zdvihov, aj to iba v prípade, že má partner tromfové napojenie, inak sa môže stať, že niektorý zo súperov má aspoň toľko tromfov ako vy a na malé tromfy zdvihy získať nemusíte.

Ak sa budete držať zásady, že otvárate s aspoň 12 FB, partner bude vedieť, na aký stupeň môže v licitácii ísť, pokiaľ vás súperi prelicitujú. Ak bude mať 0-2 bodov, tak vám nič neprinesie a tak by mal celý čas pasovať, aj keby bol vo vami zahlásenej farbe krátky, pokiaľ by ste však počas dražby licitovali dve farby, môže novú farbu opraviť na pôvodnú, v takom prípade však nič nesľubuje, iba, že mu viac vyhovuje pôvodná farba. Ak bude mať 3-5 figúrových bodov, tak vám síce pravdepodobne nesie 1 zdvih, ale ten akurát postačuje nato, aby ste záväzok na prvom stupni nespadli. Z uvedeného vidno, že odpovedajúci by sa mal do licitácie zapojiť, ak má aspoň 6 FB.

Pokiaľ licitáciu otvoril jeden zo súperov, v zásahu by ste mali licitovať opatrne, ak nemáte aspoň 5 listú farbu, zásah s málo bodmi môže byť nebezpečný, takže odporúčam zasahovať s aspoň 5 listou farbou a takou figúrovou silou, aby ste mnohokrát nespadli, treba si uvedomiť, že súperi vám môžu dať kontru a dva pády s kontrou sú drahšie než ich čiastočný záväzok, v druhej hre je už jeden pár s kontrou drahší, než čiastočný záväzok súperov..

Slovníček termínov

Prvá hra – keď je linka v prvej hre, prémie za vydražené celoherné záväzky a slemy sú nižšie než v druhej hre, ale aj pády sú za menej bodov, ako v druhej hre.

Druhá hra – odmeny a tresty sú vyššie, než v prvej hre.

Stav hier – strategicko-taktická situácia, ktorá vplýva na spôsob dražby. Linky môžu byť z pohľadu liniek NS/EW: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2. Prémie ale aj tresty sú v druhej hre výrazne vyššie ako v prvej hre. Preto sa pri stave hier 1/2 môže severu oplatiť vedome dražiť záväzok, ktorý sa nedá splniť, ale linka aj keď bude padať s kontrou stratí menej bodov, než keby súperi hrali a plnili celú hru.

Lacné farby – ♣,♦, za každý stupeň záväzku a nekontrovaný nadzdvih 20 bodov

Drahé farby – ♥,♠, za každý stupeň záväzku a nekontrovaný nadzdvih 30 bodov

Čiastočný záväzok – súčet bodov za vylicitované stupne je nižší ako 100

Celoherný záväzok – súčet bodov za vylicitované stupne je aspoň 100

Malý slem – záväzok získať 12 zdvihov

Veľký slem – záväzok získať všetkých 13 zdvihov

Figúrové body – hodnotenie silu listu, A – 4, K – 3, Q – 2, J – 1 FB. List s 10 FB je priemerný list, s viac než 11 nadpriemerný, s menej ako 10 podpriemerný.

Ak som v text použil termín, ktorý v slovníčku nie je uvedený, upozornite ma na to.

Plukovník Danko in memomriam

27.04.2017

Kapitán Danko bol natoľko oddaný svojej vlasti, že sa rozhodol inkognito zamestnať na vedľajší úväzok v podateľni Národnej rady Slovenskej republiky, aby mohol vlastným životom chrániť viac »

Metóda Monte Carlo

20.04.2017

Náhoda hrá vo vede významnú úlohu. Mnohé dôležité objavy boli objavené na základe náhodných okolností. Niektoré sú možno iba mytologizáciou skutočnosti napríklad objav Archimedovho viac »

Recitál na počesť Michala Levčíka

14.04.2017

Silvestrovské kroky Vykročím Hlavnou, v detstve Leninovou, v dávnejších dobách bohvie kade. Tu som ju bozkal, tamto pre ňu Fera zbil, ukrývam dosiaľ sinku v sivej brade. Mladosťou kráčajúc, viac »

Trump

Trump ocenil diktátora KĽDR, že sa dokázal udržať pri moci

30.04.2017 21:51

Prezident USA povedal, že nevie, či je Kim Čong-un príčetný, očividne je to ale "lišiak", keď sa napriek svojmu mladému veku dokázal udržať pri moci.

Noční vlci, Slavín, Bratislava, vence, vojaci

Ruskí motorkári začali na Slovensku svoju jazdu

30.04.2017 21:31

Kontroverzný ruský motorkársky klub Noční vlci začal na Slovensku svoju motocyklovú jazdu položením vencov na miestach bojov Červenej armády proti fašistom.

Irán, rafinéria, Hasan Rúhání

Irán sa stal sebestačným v produkcii benzínu

30.04.2017 21:00

Iránsky prezident Hasan Rúhání oficiálne otvoril prevádzku rafinérie na juhu krajiny, vďaka ktorej sa Irán stáva sebestačným v produkcii benzínu.

Ukrajina, Kyjev

V Poľsku zadržali Rakúšana podozrivého zo spáchania vojnových zločinov v Donbase

30.04.2017 20:57

Poľskí pohraničníci zadržali 25-ročného Rakúšana podozrivého zo spáchania vojnových zločinov pri bojoch s proruskými separatistami na východnej Ukrajine.

Tibor Menyhért

Tak dlho sa hádali na maličkostiach, až z toho bola veličkosť

Štatistiky blogu

Počet článkov: 113
Celková čítanosť: 96605x
Priemerná čítanosť článkov: 855x

Autor blogu

Kategórie