Založ si blog

Nedeľný predaj 4. Výsledky prieskumu

Môjho prieskumu názorov o zákaze nedeľného predaja sa zúčastnilo 582 respondentov. Z toho 59,8% mužov a 40,2% žien. Vekové zloženie bolo výrazne posunuté k dôchodkovému veku: Do 20 rokov iba 1,5%, 21-30 iba 2,2%, 31-40 bolo 7,9%, 41-50 bolo 14,8%.,51-60 bolo 22%, 61-70 bolo 36,1% a 70 a viac 15,5%. Odráža to pravdepodobne vekové zloženie čitateľov Pravdy a vyššiu motiváciu starších ročníkov sa do prieskumu zapojiť. Podľa tejto bakalárskej práce  tvoria muži 65% čitateľov webu Pravda a väčšinu čitateľov Pravdy tvoria vysokoškolskí vzdelaní ľudia vo veku nad 40 rokov. Dotazník som sprístupnil aj na Facebooku, ale keďže mám 56 rokov, tak aj moji priatelia sú okolo tejto vekovej kategórie. Čo sa týka vierovyznania 47% respondentov uviedlo katolícke, 34,7% ateistov, 10,4% evanjelické, zvyšok pripadol na zvyšné vierovyznania. Na túto otázku neodpovedalo 4% respondentov, bola to jediná nepovinná otázka. Aj tento údaj je ovplyvnený štruktúrou čitateľov Pravdy. V maloobchode pracuje alebo v minulosti pracovalo 20,1% respondentov.

Z vyššie uvedených sociologických a demografických údajov jasne vyplýva, že tento prieskum nemožno pokladať za reprezentatívny a z logiky veci žiaden internetový prieskum nemôže byť reprezentatívnym prieskumom. Inak by dopadol na webe Postoj, inak na Sme a inak na Topkách.

Ako dopadol samotný prieskum?

Súhlasíte so zákazom predaja v nedeľu počas korona krízy?

 • Rozhodne áno – 30,9%,
 • Skôr áno – 21,3%
 • Je mi to jedno – 7,9%
 • Skôr nie – 19,4%
 • Rozhodne nie – 20,4%
 • Rozhodne áno a Skôr áno – 52,2%
 • Rozhodne nie a Skôr nie – 39,8%

Moja odpoveď bola Skôr áno.

 

Ak bude zakázaný maloobchodný predaj v nedeľu aj po skončení korona krízy, povedie to k prepusteniu časti zamestnancov predajní?

 • Určite áno – 37,5%
 • Skôr áno – 16,8%
 • Neviem – 11,7%
 • Skôr nie – 19,4%
 • Určite nie – 16,2%
 • Rozhodne áno a Skôr áno – 54,3%
 • Rozhodne nie a Skôr nie – 35,6%

Moja odpoveď bola Určite áno

Táto otázka mierne manipulovala odpovede na ďalšiu otázku, lebo ak si niekto uvedomil, že by to viedlo k prepúšťaniu predavačov a predavačiek, ťažšie sa mu vypĺňal zákaz predaja v nedeľu.

V týchto dňoch Ineko zverejnilo analýzu, podľa ktorej zákaz nedeľného predaja ohrozí až jednu tretinu pracovných miest. Hoci som kategoricky proti zákazu, zdá sa mi, že použili nejakú „pomýlenú“ matematiku. Nedeľný predaj predstavuje sedminu súčasnej pracovnej doby v maloobchodných predajniach, ktoré v nedeľu predávali. To je cca. 14% pracovného fondu. Takmer všetko množstvo tovaru predávaného v nedeľu sa presunie do sobôt a piatkov, časť do pondelka a zvyšok v oveľa nižšej miere do ostatných dní. Obchodníci budú musieť posilniť piatky a soboty takže 14% je horná hranica prepustených a ja to laicky odhadujem na polovicu. Ešte si treba uvedomiť, že nie všetky predajne boli v nedeľu otvorené, takže ten dopad bude nižší a obchodom, ktoré boli v nedeľu zatvorené, mierne stúpne obrat.

 

Ste za zákaz nedeľného predaja aj po skončení korona krízy?

 • Určite áno – 31,8%
 • Skôr áno – 8,2%
 • Je mi to jedno – 5%
 • Skôr nie – 8,8%
 • Určte nie – 46,2%
 • Určite áno a Skôr áno – 40%
 • Určite nie a Skôr nie – 55%

Moja odpoveď bola Určite nie.

Pri skupine Je mi to jedno by som sa pristavil. Táto skupina je v skutočnosti oveľa väčšia. Väčšina z tých, ktorým to je jedno, dotazník nevyplnila. Články venované tomuto prieskumu prečítalo 4000 čitateľov, aspoň tretina, možno polovica opakovane, plus ho videlo niekoľko sto ľudí na FB. Takže drvivú väčšinu táto otázka vôbec netrápi, možno ju začne trápiť, ak to Matelko naozaj presadí.

Napriek tomu, že toto v žiadnom prípade nemožno pokladať za reprezentatívnu vzorku, za seba konštatujem, že prieskumy agentúr Focus a 2Muse boli jemne cinknuté. Nikde nie sú prístupné protokoly týchto prieskumov, poradie a znenie otázok, ako prebiehal úvodný rozhovor, kto bol zadávateľ, … (Ak ich niekto z vás videl, dajte prosím odkaz). Ak na začiatku rozhovoru poviem nejaké síce pravdivé ale manipulatívne tvrdenia, alebo položím otázky, ktoré respondenta prenastavia do želateľnej nálady, dostanem častejšie odpoveď, ktorú chcem počuť.

 

Odpovede vo svetle sociologických a demografických faktorov

Názory mužov a žien

Zákaz po skončení Muž Žena Muž Žena
Určite áno 123 62 35,34% 26,50%
Skór áno 24 24 6,90% 10,26%
Je mi to jedno 17 12 4,89% 5,13%
Skôr nie 29 22 8,33% 9,40%
Určite nie 155 114 44,54% 48,72%

 

Ženy, ktoré najmä nakupujú potraviny pre domácnosť, sú pomerne výrazne väčšmi proti zákazu predaja, ako muži. Asi si lepšie uvedomujú, aké dôsledky by to malo pre chod domácnosti.

 

Názory podľa veku

Zákaz po skončení Do 20 rokov 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 a viac
Určite áno 11,11% 7,69% 21,74% 39,53% 36,72% 28,57% 35,56%
Skór áno 11,11% 15,38% 15,22% 8,14% 6,25% 9,05% 4,44%
Je mi to jedno 0,00% 0,00% 4,35% 5,81% 3,13% 4,29% 10,00%
Skôr nie 0,00% 0,00% 10,87% 12,79% 3,13% 10,48% 10,00%
Určite nie 77,78% 76,92% 47,83% 33,72% 50,78% 47,62% 40,00%

 

Vo vekovej skupine do 30 rokov bolo viac než 76% kategoricky proti zákazu predaja, ale nemožno to brať ako fakt, ktorý možno vztiahnuť na všetko obyvateľstvo, keďže dotazník vyplnilo iba 22 respondentov do 30 rokov. Zaujímavé je, že kategoricky za zákaz nedeľného predaja bolo najviac v skupine 41-50 rokov, v tejto skupine bolo zároveň najmenej kategoricky proti zákazu. Čiže nepotvrdilo sa, že s rastúcim vekom budú respondenti väčšmi za zákaz.

Názory tých čo predávali alebo predávajú v maloobchode

Maloobchod Áno Nie
Určite áno 43,59% 28,82%
Skór áno 5,98% 8,82%
Je mi to jedno 7,69% 4,30%
Skôr nie 6,84% 9,25%
Určite nie 35,90% 48,82%

 

Aj v tomto prieskume vyšlo, že pracovníci maloobchodu sú väčšmi za zákaz nedeľného predaja než zvyšok obyvateľstva, ale aj keď spočítame Určite áno so Skôr áno, je to 49% a Určite nie a Skôr nie je takmer 43%. Z uvedeného vidno, že asi naozaj existuje istý problém, keď časť pracovníkov maloobchodu musí pracovať v nedeľu, aj keď to nechce, či už z dôvodu vierovyznania alebo z rodinných dôvodov. Takže namiesto zákazu nedeľného predaja by sa nejako malo uzákoniť, že pracovník maloobchodu môže z dôvodu výhrady vo svedomí odmietnuť pracovať v nedeľu a nesmie byť kvôli tomu prepustený alebo to nesmie byť dôvod na neprijatie do zamestnania. Vyznavači iných náboženstiev by si mohli vybrať namiesto nedele sobotu alebo piatok.

Názory podľa vierovyznania

Vierovyznanie Katolík Ateista Evanejlík Iné Žid Moslim
Určite áno 38,40% 22,68% 32,76% 25,64% 50,00% 0,00%
Skór áno 8,75% 6,70% 10,34% 12,82% 0,00% 0,00%
Je mi to jedno 7,98% 3,09% 1,72% 2,56% 0,00% 0,00%
Skôr nie 7,22% 9,28% 12,07% 15,38% 0,00% 0,00%
Určite nie 37,64% 58,25% 43,10% 43,59% 50,00% 100,00%

 

Ako som predpokladal, ateisti vo veľkej väčšine prípadov nemajú problém s nedeľným predajom, až 67,5% uviedlo Určite nie a Skôr nie a 29,4% Určite áno a Skôr áno. Katolíci síce boli vo väčšej miere za zákaz než proti zákazu, ale aj tak to bolo len 47,2% Určite áno a Skôr áno a 44,9% uviedlo Určite nie a Skôr nie (Až také prekvapujúce to pre mňa nie je. Neraz som videl ako si to veriaci štrádovali rovno z nedeľnej omše do blízkeho hypermarketu.). Evanjelíci boli niečo medzi ateistami a katolíkmi.

Poznámka: Pôvodne tu bolo, že 100% evanjelíkov bolo za zákaz nedeľného predaja. Keď ma jedna moja priateľka evanjelíčka upozornila, že čosi nie je v poriadku, lebo ona hlasovala proti, zistil som, že som v tomto stĺpci mal zle skopírovaný vzorec. Ospravedlňujem sa a ďakujem za upozornenie.

Odkazy:

Na tejto adrese je petícia Nechajme to otvorené.

Zozbierané dáta a ich spracovanie Kto chce, môže sa s tým pohrať a urobiť podrobnejší štatistický rozbor.

 

Výsledky prieskumu pána Drahovského s inými otázkami. Keďže Sme má liberálnejších čitateľov, v jeho prieskume to vyšlo ešte výraznejšie proti zákazu nedeľného predaja.

 

Svätorečenie lotra

16.06.2020

Mnohonásobne trestaný Floyd, ktorý v minulosti pri lúpežnom prepadnutí mieril pištoľou na brucho tehotnej ženy, zaplatil v obchode falošnou bankovkou. Keď si to predavačka všimla, privolala políciu. Pri zatýkaní Floyd kládol odpor, policajti naň použili príslušné chvaty a keď sa ho podarilo spacifikovať, policajt ho kolenom pritláčal k vozovke. Potiaľ by bolo všetko [...]

Zákaz nedeľného predaja 3. Prieskumy 2Muse a Focus

28.05.2020

Môj dotazník k zákazu nedeľného predaja bude prístupný ešte vyše 36 hodín. Uzavretý bude v piatok o polnoci. Zatiaľ ho vyplnilo 518 respondentov, noví už takmer nepribúdajú, ale nechám ho dobehnúť, ako som pôvodne naplánoval. Dotazník Medzičasom agentúra Focus zverejnila svoj prieskum. Zaujímavosťou oboch prieskumov je, že agentúry nezverejnili (aspoň ja som to nikde [...]

Zákaz nedeľného predaja 2. Hypotézy

24.05.2020

Včera som zverejnil dotazník k zákazu nedeľného predaja. Nachádza sa na tejto adrese. Prvý deň ho vyplnilo 400 respondentov. Dnes ich pribudlo len 25. V diskusii viacerí spochybňovali význam niektorých otázok. Napríklad vierovyznanie a vek. Osobne predpokladám, že relevantné sú, ale môžem sa mýliť. Zároveň znalosť vekovej štruktúry a iných štruktúr tých čo [...]

George Soros, Nadácia otvorenej spoločnosti

Soros: Európa je zraniteľnejšia ako USA, ktoré majú dlhú históriu demokracie

12.08.2020 22:10

Miliardár sa domnieva, že svet sa pre koronavírus ocitol v najhoršej kríze od druhej svetovej vojny.

Election 2020 Biden VP

Farebný lotosový kvet. Biden si vybral protipól

12.08.2020 18:26

V prípade Bidenovho volebného víťazstva by sa Harrisová stala americkou viceprezidentkou.

NAKA

Vyšetrovateľ navrhuje väzbu pre troch mužov zadržaných pri akcii Šašovia

12.08.2020 18:19, aktualizované: 18:53

Obvinení sa mali podieľať na výrobe hudobných albumov s extrémistickou tematikou.

Igor Matovič

Matovič nevidí problém v zmluve medzi Tiposom a Fun rádiom

12.08.2020 17:58

Opozičný Smer a mimoparlamentná strana Dobrá voľba v sobotu poukázali na zmluvu medzi štátom a firmou Kollára.

Tibor Menyhért

Tak dlho sa hádali na maličkostiach, až z toho bola veličkosť

Štatistiky blogu

Počet článkov: 156
Celková čítanosť: 301492x
Priemerná čítanosť článkov: 1933x

Autor blogu

Kategórie