Dilemy

10. apríla 2017, Tibor Menyhért, básne

Krv po guľke je rovnaká
ako po prvom milovaní,
rozdiel jediný je do šľaka
v cieľoch použitia zbraní.
Preliatou krvou život zaniká i vzniká,
nalievame ju do kalicha,
svoj kalich dopíjame do dna,
na jeho dne sa pravda a lož nerozozná.